Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie

Historia

H I S T O R I A    O R K I E S T R Y    D Ę T E J   W    K U N O W I E

Myśl posiadania własnej orkiestry dętej w Kunowie zrodziła się w roku 1923 wśród młodzieży i starszych osób należących do ówczesnych organizacji społecznych, takich jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Stowarzyszenie Młodzieży „Strzelec” oraz Związek Rezerwistów. Od 1928 roku pomysł ten zaczęło realizować Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które zajęło się zbieraniem funduszy na zakup instrumentów od dobrowolnych ofiarodawców i organizacji społecznych. Jak wynika z dokumentów przechowywanych przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie w dniu 6 października 1930 roku odbyło się spotkanie, gdzie wymieniono opinie o założeniu Stowarzyszenia Muzycznego. 15 stycznia 1931 roku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Muzycznego Orkiestra Dęta w Kunowie i tego samego roku podpisano umowę z kapelmistrzem panem Wincentym Walaskiem na prowadzenie i naukę gry na instrumentach muzycznych dla osób chętnych do pracy w orkiestrze. Pan Wincenty Walasek przyczynił się również do zakupu pierwszych instrumentów w Cieszynie w 1932 roku. Funkcję kapelmistrza pełnił do roku 1939. Od 1945 roku do 1948 roku kapelmistrzem kunowskiej Orkiestry był Stanisław Cichosz, a w latach 1948-1956 i 1982-1990 Stefan Janikowski. Czwartym z kolei muzykiem kierującym orkiestrą był Stanisław Szlapiński (1956-1966), który w tym czasie dyrygował orkiestrą dętą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pan Gustaw Kowalski był kapelmistrzem w latach 1966-1982. Pierwsza lista członków orkiestry dętej zamieszczona została w broszurce wydanej w 1933 roku z okazji 25 - lecia Straży Pożarnej w Kunowie. Skład ten przedstawiał się następująco: Stanisław Cichosz, Jan Mazur, Czesław Cichosz, Bronisław Ćwikła, Władysław Tabaszewski, Stefan Cichosz, Adam Mazur, Lucjan Dwojak, Antoni Błażejewski, Sabin Kowalski, Józef Mazur, Piotr Ożdżyński, Bolesław Fornalski, Michał Sypuła, Stefan Tabaszewski, Stefan Cieślik, Władysław Piwnik, Roman Ślemiński, Stanisław Mazur, Władysław Mazan, Władysław Jeziorski, Jan Goździk, Józef Liwoch. Po II wojnie światowej przez dłuższy czas orkiestra działała pod patronatem Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet” w Kunowie. W latach siedemdziesiątych zakupiono dla orkiestry kolejne instrumenty muzyczne oraz nowe umundurowanie. Przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie orkiestra dęta wznowiła swoją działalność na zebraniu inauguracyjnym w dniu 19 czerwca 1991 roku zorganizowanym przez ówczesnego dyrektora śp. Grzegorza Wierzbickiego oraz Mieczysława Szumlińskiego. Członkowie orkiestry zebrali się w następującym składzie: Stefan Mazur, Gustaw Kowalski, Adolf Koniarz, Józef Małek, Marek Basa, Piotr Cieślik, Józef Kiszka, Mieczysław Szumliński, Wiesław Woźniak oraz nieżyjących już: śp. Władysław Tabaszewski, śp. Sabin Kowalski, śp. Jan Goździk, śp. Wiktor Starzęba, śp. Stefan Cieślik, śp. Stefan Woźniak. Na prośbę Zarządu Miasta i Gminy w Kunowie zostały przekazane instrumenty muzyczne przez F.M.R. „Agromet” na rzecz orkiestry działającej pod opieką biblioteki. Kierownictwo nad orkiestrą dętą w 1991 roku objął pan Jerzy Kłonica – absolwent Akademii Muzycznej w Białymstoku, nauczyciel Szkoły Muzycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, który dbał o nabór młodych muzyków do orkiestry. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. W roku 1996 zakupiono dla członków orkiestry jednakowe marynarki, w 1997 muzycy otrzymali w darze koszule od Zakładu Nr 1 „Wólczanka” w Ostrowcu Św. W tym samym roku orkiestra zyskała także pomieszczenie magazynowe na instrumenty i umundurowanie, wygospodarowane z części korytarza parteru biblioteki. Prace adaptacyjne przeprowadzone zostały przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kunowie. Poprawiły się wówczas warunki przechowywania cennych, dawno pozyskanych instrumentów, które przez długie lata konserwował i remontował pan Stefan Woźniak, który zmarł w październiku 2002 roku. Był to człowiek niezwykle oddany i zaangażowany w sprawy orkiestry. Następnie konserwacją instrumentów zajmował się pan Waldemar Mazur, a od 2005 roku pan Mirosław Dzik. W dniu 12 grudnia 1998 roku obchodzona była uroczystość z okazji 70 –lecia istnienia Orkiestry Dętej w Kunowie. Skład orkiestry w tym czasie przedstawiał się następująco: Jerzy Kłonica – Kapelmistrz oraz członkowie: Gustaw Kowalski, Stefan Woźniak, Stefan Mazur, Piotr Cieślik, Adolf Koniarz, Józef Kiszka, Wiesław Woźniak, Józef Małek, Marek Basa, Waldemar Mazur, Konrad Ślusarz, Ireneusz Koniarz, Łukasz Tokarski, Mirosław Wróbel, Adam Sowa, Wojciech Socha, Sylwester Mazur, Jerzy Polak, Paweł Cieślik i Ryszard Jagieła. W kwietniu 2003 roku członkowie orkiestry otrzymali od Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kunowie pełne umundurowanie. Orkiestra zaczęła udzielać się w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych uczestnicząc w dniu 15 czerwca 2003 roku w XII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Strażackich w Nowym Korczynie. Podczas imprezy z okazji Jubileuszu 75-lecia Orkiestry Dętej w Kunowie u dniu 23.01.2004 roku za długoletnią pracę na rzecz orkiestry pan Gustaw Kowalski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, panowie: Adolf Koniarz, Józef Kiszka, Stefan Mazur, Piotr Cieślik, Józef Małek Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, otrzymali: pan Jerzy Kłonica, Marek Basa, Józef Kiszka, Wiesław Woźniak i Jerzy Pytlak. W jubileuszowym koncercie w 2004 roku wystąpili: Kapelmistrz Jerzy Kłonica, Gustaw Kowalski, Adam Sowa, Józef Małek, Adolf Koniarz, Stefan Mazur, Józef Kiszka, Piotr Cieślik, Marek Basa, Jerzy Pytlak, Wiesław Woźniak, Jerzy Polak, Paweł Cieślik, Waldemar Mazur, Wojciech Socha, Mirosław Wróbel, Sylwester Mazur, Ryszard Jagieła, Mirosław Dzik, Maciej Sudwoj, Ireneusz Koniarz, Marcin Graczak, Konrad Ślusarz, Paweł Błaszczyk, Paweł Drożdż. W latach 2005-2010 zostało uzupełnione umundurowanie przy udziale Zarządu OSP w Kunowie, powiatu i gminy. Skład orkiestry powiększył się o następujących członków: pana Tadeusza Kalistę i Grzegorza Kalistę. Orkiestra pozyskała wielu młodych muzyków: Kamila Gębusię, Łukasza Gębusię, Pawła Kwapisza, Tomasza Kwapisza, Piotra Buczkowskiego, Wojciecha Pałkę, Michała Bugajskiego. W styczniu 2008 roku w skład orkiestry weszli Anna Wanat, Łukasz Wanat i Bartosz Polak. W tym też roku dzięki złożonemu wnioskowi przez OSP w Kunowie o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Programie Odnowa Wsi w formie konkursu przedsięwzięć pozyskano 12 nowych instrumentów oraz wzmacniacz na ogólną kwotę 18.457 złotych. Od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Orkiestra otrzymała trąbkę za 1.200 złotych. Firma „Paradowscy” AMP Spółka Jawna podarowała kwotę 1.200 złotych na remont instrumentów. W 2009 roku wykonano generalny remont Tuby instrumentu muzycznego za ogólną kwotę 2.400 złotych. Dzięki zaproszeniom do występów w zaprzyjaźnionej Gminie Bałtów orkiestra wypracowała środki na zakup trąbki za kwotę 1.200 złotych. Dziękuję wszystkim tym, którzy wsparli działania naszej orkiestry. Od 2009 roku w działaniach orkiestry udzielają się Grzegorz Wanat i Jarosław Piwnik, a od 2010 roku Przemysław Strojny, Dominik Wdowczyk i Adrian Batorski. W kwietniu 2011 roku zmarł pan Adam Sowa długoletni członek orkiestry oraz zespołu Kunowianie człowiek niezwykle oddany sprawom kultury w gminie. Orkiestra Dęta pod kierunkiem pana Kapelmistrza Jerzego Kłonicy już od ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszej gminy występując podczas imprez organizowanych z okazji świąt państwowych, kościelnych, uroczystości środowiskowych. Jest zawsze gotowa i otwarta by uświetnić swym występem imprezy na szczeblu gminnym i powiatowym. W skład Strażackiej Orkiestry Dętej w Kunowie w roku 2011 aktywnie uczestniczących w zajęciach wchodzili: Kapelmistrz – Jerzy Kłonica oraz członkowie: Gustaw Kowalski, Józef Małek, Adolf Koniarz, Piotr Cieślik, Marek Basa, Jerzy Pytlak, Mirosław Dzik, Wiesław Woźniak, Jerzy Polak, Wojciech Socha, Waldemar Mazur, Tadeusz Kalista, Ryszard Jagieła, Michał Bugajski, Piotr Buczkowski, Tomasz Kwapisz, Anna Wanat, Bartosz Polak, Wojciech Pałka, Grzegorz Wanat, Jarosław Piwnik, Przemysław Strojny, Dominik Wdowczyk, Adrian Batorski.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Pogoda